Werkvoorbereider E

Limburg NL
Geplaatst 6 maanden geleden

De Werkvoorbereider/toezichthouder E bereidt onderhoudswerkzaamheden voor, houdt toezicht  en draagt zorg voor een tijdige, binnen de gestelde kaders uitvoering van de werkzaamheden

Taken & Verantwoordelijkheden
▪ Ontvangt meldingen van storingen en is verantwoordelijk voor de opvolging van meldingen;
▪ Verricht voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de uitbreiding, aanpassing en verbetering van installaties;
▪ Voert operationele inkooptaken uit, waaronder het bestellen en afroepen van diensten en producten, het beheren van contracten en het registreren van prestaties van leveranciers;
▪ Draagt zorg voor aanvraag en begeleiding van diverse benodigde vergunningen, meldingen, houdt toolboxen en andere procedures voor uitvoering van het werk;
▪ Geeft toelichtingen op tekeningen aan uitvoerders en levert relevante gegevens aan betrokken partijen;
▪ Realiseert oplossingen bij problemen die ontstaan bij de planrealisatie;
▪ Controleert ingevoerde gegevens of verwerkt en levert zelf gegevens in het onderhoud beheers-systeem;
▪ Houdt toezicht op de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en projecten;
▪ Draagt zorg voor revisie van documenten b.v. tekeningen en P&ID’s;
▪ Draagt zorg voor het uitvoeren van evaluaties van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden;
▪ Operationeel verantwoordelijk voor de aanpak en uitvoering bij  calamiteiten, incidenten, storingen en onveilige situaties en rapporteert hierover.
▪ Verwerkt en levert gegevens voor rapportage;
▪ Identificeert benodigde modificaties, organiseert ze en voert ze uit.
▪ Levert een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding en -evaluatie door onderzoek, doet aanbevelingen, definieert kwaliteitseisen en geeft adviezen op basis van geaggregeerde informatie;
▪ Verzorgt tekenwerk (CAD), schrijft bestekken en verzorgt uittrekgegevens voor de calculatie;
▪ Stelt ontwerpen op en/of levert een bijdrage aan het opstellen van de functionaliteiten van het ontwerp;
▪ Geeft vaktechnische ondersteuning aan de projectleiding tijdens de uitvoering van een project;
▪ Levert input en bijdrage aan contractmanagement bij het opstellen van nieuwe contracten en evaluatie van bestaande contracten;
▪ Bewaakt toegekende budgetten;
▪ Voert enkelvoudige aanbestedingen uit volgens het vastgestelde aanbestedingsbeleid en financieel mandaat;
▪ Adviseert de coördinator inkoop, inkoper of contractmanager;
▪ Neemt deel in multidisciplinaire inkoopteams en ondersteunt of participeert in multidisciplinaire (inkoop, project)teams;
▪ Legt verplichtingen in het financiële systeem in tbv aankopen of contracten (in de rol van contractbeheerder) en handelt de facturatie hiervan af;
▪ Verwerkt en levert financiële en niet-financiële gegevens voor rapportage;
▪ Stuurt functioneel eigen medewerkers en externen aan op uit te voeren werkzaamheden;
▪ Is aanspreekpunt (operationeel verantwoordelijk en coördineert) voor de uitvoering en bewaakt de voortgang van de onderhoudswerkzaamheden en projecten;
▪ Zorgt bij onderhoudswerkzaamheden voor goede onderlinge afstemming tussen de betrokken disciplines;
▪ Fungeert als projectleider bij projecten in de lijn.

Jouw profiel
▪ Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als werkvoorbereider E;
▪ Theoretische en praktische kennis van zuiveringstechniek (is een pré), besturingstechniek, elektrotechniek, en ATEX;
▪ Kennis van en ervaring met werken met het Onderhoud Beheerssysteem, Autocad/bestanden en GIS;
▪ Kennis van RAW, UAV en besteksystematiek;
▪ Kennis van inkoopbeleid en voorraadbeheer;
▪ Kennis van relevante wet-, en regelgeving;
▪ Vaardigheid in het coachen en aansturen van medewerkers;
▪ Vaardigheid in het geven van adviezen;
▪ Vaardigheid in het voorbereiden van werken en in het evalueren van werkzaamheden;
▪ Vaardigheid in het beoordelen, maken en bewaken van bestekken, uitvoeringsplannen, technische werkomschrijvingen en begrotingen;
▪ Vaardigheid in het leiden van projecten/grote onderhoudswerkzaamheden;
▪ Vaardigheid in het oplossen van personele – en plannings- / uitvoeringsproblemen.

Onze kenmerken
▪ Onafhankelijkheid
▪ Flexibiliteit
▪ Betrouwbaarheid
▪ Deskundigheid
▪ Snelheid
▪ Eerlijkheid
▪ Transparantie

Arbeidsvoorwaarden
▪ Een marktconform en attractief salaris
▪ Een volledige reiskostenvergoeding van € 0,19 cent netto per kilometer
▪ 25 verlofdagen per kalenderjaar
▪ Wij hebben een collectieve pensioenregeling waarbij je extra pensioen spaart
▪ Je krijgt collectiviteitskorting op je ziektekostenverzekering bij CZ
▪ Een groeiende organisatie met veel persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden
▪ Je komt terecht bij één van onze gerenommeerde opdrachtgevers en werkt aan uitdagende projecten.
▪ Waardering voor collega’s vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij regelmatig personeelsactiviteiten, krijg je een verjaardagscadeau en krijg je elk jaar een zelf samengesteld kerstpakket

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorieOverig
Full-timeFull-time

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.

    Solliciteer direct

    Vul je e-mail in*

    Telefoonnummer*

    Kies uw bestand*