Vind de perfecte baan

Full-time
Geplaatst 5 maanden geleden
Als QC engineer voer je kwaliteitscontroles uit aan onze producten (o.a. ingangscontrole of controle in onze processen) en rapporteer je de bevindingen Taken & Verantwoordelijkheden ▪ Als QC engineer voer je kwaliteitscontroles uit aan onze producten (o.a. ingangscontrole of controle in onze processen) en rapporteer je de bevindingen.De controles kunnen fysieke productcontroles zijn, maar ook document technisch van aard zijn. ▪ Als QA engineer ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van onze kwaliteitscertificering conform ISO9001 (o.a. interne en externe audits). Je bent daarbij verantwoordelijk voor het mede ontwikkelen en uitwerken van het kwaliteitsbeleid ten aanzien van de organisatie en werkprocessen. ▪ Je werkt in samenwerking met andere afdelingen processen uit in processchema’s, werkinstructies en overige documenten die deel uitmaken van het kwaliteitsmanagementsysteem en ziet toe op het beheer daarvan. ▪ Werkzaamheden vinden voornamelijk plaats op de locatie in Vlodrop maar kunnen ook in overleg plaatsvinden in het buitenland. Jouw profiel ▪ Je bent een teamspeler ▪ Je beschikt over vakkennis op HBO-niveau, bijvoorbeeld HBO Technische Bedrijfskunde of werktuigbouwkunde, ▪ Je vakkennis is aangevuld met relevante opleiding op het gebied van Kwaliteitsmanagement, zoals het uitvoeren van audits conform ISO9001. ▪ Je hebt globale kennis van voor de functie relevante NEN/ISO-normen en overige kwaliteitsstandaarden voor materialen en producten. ▪ Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift. Onze kenmerken ▪ Onafhankelijkheid ▪ Flexibiliteit ▪ Betrouwbaarheid ▪ Deskundigheid ▪ Snelheid ▪ Eerlijkheid ▪ Transparantie Arbeidsvoorwaarden ▪ Een marktconform en attractief salaris ▪ Een volledige reiskostenvergoeding ▪ 25 verlofdagen per kalenderjaar ▪ Wij hebben een collectieve pensioenregeling waarbij je extra pensioen spaart ▪ Een groeiende organisatie met veel persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden ▪ Je komt terecht bij één van onze gerenommeerde opdrachtgevers en werkt aan uitdagende projecten. ▪ Waardering voor collega's vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij regelmatig personeelsactiviteiten, krijg je een verjaardagscadeau en krijg je elk jaar een zelf samengesteld kerstpakket

Vacature eigenschappen

Vacature categorieEngineering Support
Full-timeFull-time

Als QC engineer voer je kwaliteitscontroles uit aan onze producten (o.a. ingangscontrole of controle in...

Full-time
Geplaatst 5 maanden geleden
Als Feasibility Engineer, ben je in staat om op basis van een abstract idee van de klant een innovatieve ontwikkeling voor huidige, of andere, industrieën te ontwikkelen Taken & Verantwoordelijkheden ▪ Je ontwikkelt, zonder een concrete opdracht, creatieve en innovatieve ontwikkelingen voor huidige of andere industrieën; ▪ Je brengt – eventueel in nauwe afstemming met de (potentiële) klant – het ontwerp voor nieuwe attracties tot een uitvoerbaar concept; zoekt daarbij op creatieve en innovatieve wijze naar de meest passende oplossing voor beide partijen; ▪ Je werkt ontwerpen uit die voorgelegd kunnen worden aan de potentiële klant, stelt actief verbetervoorstellen voor en draagt eventuele alternatieve ontwerpmogelijkheden aan; ▪ Je draagt zorg voor tekeningen en technische input die benodigd zijn ten behoeve van de gedetailleerde uitwerking van het feasible concept; ▪ Je toetst of de klantvraag past binnen het budget en beoordeelt de technische haalbaarheid van het voorliggende ontwerp binnen de op dat moment in te schatten mogelijkheden; ▪ Je presenteert op verzoek het ontwikkelde concept aan de potentiële klant; ▪ Je beoordeelt of modules van de nieuwe toepassing ook interessant kunnen zijn voor andere attracties; ▪ Je brengt technische risico’s in kaart zoals die op dat moment in te schatten zijn; ▪ Je bent in staat om multidisciplinair te denken en hebt brede technische kennis van diverse aspecten; ▪ Je beoordeelt het ontwerp op technische haalbaarheid m.b.t. sterkte, levensduur en dynamica; ▪ Je initieert in- of externe acties om onderzoek naar ontbrekende informatie op te starten en volgt dit op. Jouw profiel ▪ Je beschikt over vakkennis op ruim hbo- of academisch niveau, verworven door bijv. HBO Werktuigbouw; ▪ Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie in een dynamische omgeving; ▪ Je bent in staat om verbinding te maken en rekening te houden met verschillende belangen; ▪ Je bent leergierig en houdt ervan om uitgedaagd te worden; ▪ Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift in Nederlands en Engels. Onze kenmerken ▪ Onafhankelijkheid ▪ Flexibiliteit ▪ Betrouwbaarheid ▪ Deskundigheid ▪ Snelheid ▪ Eerlijkheid ▪ Transparantie Arbeidsvoorwaarden ▪ Een marktconform en attractief salaris ▪ Een volledige reiskostenvergoeding ▪ 25 verlofdagen per kalenderjaar ▪ Wij hebben een collectieve pensioenregeling waarbij je extra pensioen spaart ▪ Een groeiende organisatie met veel persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden ▪ Je komt terecht bij één van onze gerenommeerde opdrachtgevers en werkt aan uitdagende projecten. ▪ Waardering voor collega's vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij regelmatig personeelsactiviteiten, krijg je een verjaardagscadeau en krijg je elk jaar een zelf samengesteld kerstpakket  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieEngineering Support
Full-timeFull-time

Als Feasibility Engineer, ben je in staat om op basis van een abstract idee van...

Full-time
Geplaatst 5 maanden geleden
Als Projectleider ga jij (mede) leiding geven aan de uitvoering van de in opdracht gegeven projecten. Taken & Verantwoordelijkheden ▪ Bewaakt en stuurt zo nodig bij om de kwaliteit van de dienstverlening binnen de gehele keten te waarborgen; ▪ Monitort en optimaliseert de klanttevredenheid; ▪ Geeft adviezen en ondersteuning gericht op een continu verbeteringsproces. ▪ Inzet, houding en gedrag (voorbeeldfunctie) is gericht op het aangaan en behouden van een langdurige samenwerking met nieuwe en bestaande relaties; ▪ Richt zijn aandacht op het binnenhalen van meerwerk of vervolgprojecten bij de klant, ook voor andere disciplines van ons bedrijf; ▪ Is verantwoordelijk voor een goed financieel resultaat op de projecten in de portefeuille. ▪ Voert (mede) de totale regie over de toegewezen projecten; ▪ Beheert alle technische, financiële, organisatorische en operationele aspecten van af begin tot einde van een project; ▪ Beoordeelt (mede) de aanvraag, het voorlopig ontwerp, de begroting en prijsvorming van projecten conform Programma van Eisen en/of bestek, richtlijnen-bestek en/of omschreven klantvraag en voorschriften; ▪ Verzorgt het definitieve ontwerp, de voorbereiding, het projectplan / VGM-bedrijfszorgplan, de planning en uitvoering van projecten; ▪ Zorgt voor tijdige en kwalitatief hoogwaardige oplevering, overdracht en nazorg van projecten; ▪ Bewaakt juiste en tijdige inzet van personeel en middelen; ▪ Geeft inspirerend leiding aan het projectteam; ▪ Beheert de kostenontwikkeling en brengt periodiek verslag uit aan de Teamleider; ▪ Bewaakt de procesindicatoren van de opdrachtgever; ▪ Neemt deel aan en initieert vergaderingen met opdrachtgevers en andere betrokkenen, legt afspraken vast en ziet toe op nakoming van de afspraken; ▪ Zorgt voor een optimale samenwerking met andere (bij het project betrokken) disciplines van ons bedrijf en externen; ▪ Zorgen voor tijdige en juiste verwerking van belangwekkende project -administratie, prognoses, analyses en rapportages; ▪ Werkt conform (veiligheids-) voorschriften en VGMK-procedures; ▪ Bewaakt de operationele aspecten m.b.t. kwaliteit, voortgang, kosten, opbrengsten, communicatie en naleving van procedures en voorschriften van Arbo- en milieuvoorschriften, (veiligheids-) voorschriften en VGMK-procedures van ons bedrijf en welke gelden op locatie van de opdrachtgever/werklocatie; ▪ In buitengewone omstandigheden kunnen flexibele inzet en werkzaamheden verlangd worden die niet direct tot de functie behoren. Jouw profiel ▪ Heeft technische kennis en een afgeronde opleiding op Hbo-niveau (Bouwkunde / technische/bedrijfskundige richting); ▪ Heeft minimaal 5-10 jaar leidinggevende ervaring binnen de technische dienstverlening; ▪ Is een organisatie- en communicatietalent; ▪ Heeft bewezen leidinggevende vaardigheden; ▪ Heeft kennis van de actuele wet- en regelgeving en bouwvoorschriften; ▪ Is nauwkeurig en servicegericht; ▪ Communiceert gemakkelijk Onze kenmerken ▪ Onafhankelijkheid ▪ Flexibiliteit ▪ Betrouwbaarheid ▪ Deskundigheid ▪ Snelheid ▪ Eerlijkheid ▪ Transparantie Arbeidsvoorwaarden ▪ Een marktconform en attractief salaris ▪ Een volledige reiskostenvergoeding ▪ 25 verlofdagen per kalenderjaar ▪ Wij hebben een collectieve pensioenregeling waarbij je extra pensioen spaart ▪ Een groeiende organisatie met veel persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden ▪ Je komt terecht bij één van onze gerenommeerde opdrachtgevers en werkt aan uitdagende projecten. ▪ Waardering voor collega's vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij regelmatig personeelsactiviteiten, krijg je een verjaardagscadeau en krijg je elk jaar een zelf samengesteld kerstpakket

Vacature eigenschappen

Vacature categorieBuilt Environment
Full-timeFull-time

Als Projectleider ga jij (mede) leiding geven aan de uitvoering van de in opdracht gegeven...

Full-time
Geplaatst 5 maanden geleden
Als Uitvoerder ga je rechtstreeks uitvoerend leiding geven aan - en coördineren van - de uitvoering van grote projecten. Taken & Verantwoordelijkheden ▪ Bewaakt en stuurt op kwaliteit van de dienstverlening; ▪ Dienstverlenende instelling gericht op maximale in- en externe klanttevredenheid; ▪ Adviseert en ondersteunt gericht op een continu verbetering. ▪ Onderhouden van contacten met in- en externe relaties. ▪ Begeleidt de uitvoering conform opdracht en gericht op optimale invulling van klantvraag; ▪ Communiceert met opzichters, (onder-) aannemers, opdrachtgevers, eindgebruikers, collega’s en derden; ▪ Vertegenwoordigt ons bedrijf professioneel in woord en daad. ▪ Begeleidt, coördineert en bewaakt de technische en organisatorische projectuitvoering; ▪ Maakt (hoofd-) projectplanning, bewaakt de voortgang ervan en verzorgt het “dicht-plannen”; ▪ Bestelt aan de hand van de materiaalkeuze de benodigde materialen en plant mensen, materieel en materiaal tijdig in; ▪ Organiseert en coördineert bouwplaats inrichting en logistieke bewegingen; ▪ Oefent toezicht uit op, instrueert, organiseert en geeft leiding aan de uitvoerende projectteamleden; ▪ Voert begeleidende en controlerende administratieve taken uit inzake project gerelateerde onderwerpen zoals uren, bezetting, materialen en materieel en de projectadministratie; ▪ Signaleert mogelijkheden tot procesverbetering en implementeert deze; ▪ Onderhoudt contacten met derden; ▪ Draagt zorg voor het houden van toolboxmeetingen; ▪ Neemt actief deel aan uitvoerdersoverleg / planningsoverleg; ▪ Verzorgt (voor-) opleveringen en zorgt voor het behalen van de afgesproken deadlines; ▪ Zorgt voor de benodigde projectgegevens en verwerkt deze opdrachtgegevens in de beschikbare computerprogramma’s; ▪ Zorgt (mede) voor de afhandeling van meer- en minderwerken; ▪ Controleert nota’s van onderaannemers; ▪ Verricht werkopnames ter plaatse; ▪ Stemt gegevens af met andere in het project betrokken collega’s; ▪ Werkt conform (veiligheids-) voorschriften en VGMK-procedures. ▪ In buitengewone omstandigheden kunnen flexibele inzet en werkzaamheden verlangd worden die niet direct tot de functie behoren Jouw profiel ▪ Heeft technische kennis en opleiding op MBO-4 plus niveau (bouwkunde); ▪ Basiskennis van en ervaring met Installatietechniek; ▪ Diploma VOVCA, BHV-EHBO, ervaring met MS Office software en eventueel kennis en ervaring met AutoCad, Elektro- en CV-techniek; ▪ Heeft minimaal 5-8 jaar leidinggevende ervaring binnen de technische dienstverlening; ▪ Is in het bezit van een geldig rijbewijs BE; ▪ Is een bedreven organisator en communiceert gemakkelijk. ▪ Is bevoegd om zelfstandig maatregelen te treffen die bijdragen aan een goed resultaat op de projecten, e.e.a. conform de bevoegdhedenmatrix; ▪ Mag gevraagd en ongevraagd voorstellen doen ter verbetering van werkwijze, aanpak en/of werkprocessen. Onze kenmerken ▪ Onafhankelijkheid ▪ Flexibiliteit ▪ Betrouwbaarheid ▪ Deskundigheid ▪ Snelheid ▪ Eerlijkheid ▪ Transparantie Arbeidsvoorwaarden ▪ Een marktconform en attractief salaris ▪ Een volledige reiskostenvergoeding ▪ 25 verlofdagen per kalenderjaar ▪ Wij hebben een collectieve pensioenregeling waarbij je extra pensioen spaart ▪ Een groeiende organisatie met veel persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden ▪ Je komt terecht bij één van onze gerenommeerde opdrachtgevers en werkt aan uitdagende projecten. ▪ Waardering voor collega's vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij regelmatig personeelsactiviteiten, krijg je een verjaardagscadeau en krijg je elk jaar een zelf samengesteld kerstpakket  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieBuilt Environment
Full-timeFull-time

Als Uitvoerder ga je rechtstreeks uitvoerend leiding geven aan – en coördineren van – de...

Full-time
Geplaatst 5 maanden geleden
Als Werkvoorbereider zorg je, in overleg met de teamleider/afdelingsverantwoordelijke, voor de technische, organisatorische en logistieke voorbereiding, planning en bewaking van opdrachten/projecten. Taken & Verantwoordelijkheden ▪ Dienstverlenende instelling gericht op maximale in- en externe klanttevredenheid; ▪  Onderhouden van contacten met in- en externe relaties. ▪ Signaleert, meldt eventuele mogelijkheden voor meer-/minderwerk; ▪ Vertegenwoordigt ons bedrijf professioneel in woord en daad. ▪ Overlegt, informeert, adviseert, instrueert klanten en collega’s; ▪ Bereidt volgens aanwijzingen activiteiten ten behoeve van de voortgang van projecten/opdrachten; ▪ Plant, bestelt en bewaakt aan de hand van de materiaalkeuze de benodigde materialen; ▪ Plant mensen, materieel en materiaal in; ▪ Verzorgt (in overleg met teamleider/projectleider) aanvragen en analyseert offertes en het verstrekt advies; ▪ Voert administratie en houdt deze bij; ▪ Zorgt voor de benodigde projectgegevens en verwerkt opdrachtgegevens in de beschikbare computerprogramma’s; ▪ Zorgt (mede) voor de afhandeling van meer- en minderwerken; ▪ Houdt de financiële voortgang van projecten bij en zorgt voor tijdige termijnfacturatie; ▪ Controleert nota’s van onderaannemers; ▪ Verricht werkopnames ter plaatse; ▪ Voert zo nodig overleg met opdrachtgevers, toeleveranciers, onderaannemers en uitvoerders; ▪  Daar waar nodig (incidenteel) neemt deze de werkzaamheden waar van uitvoerder; ▪ Stemt gegevens af met andere in het project betrokken collega’s; ▪ Werkt conform (veiligheids-) voorschriften en VGMK-procedures. ▪ In buitengewone omstandigheden kunnen flexibele inzet en werkzaamheden verlangd worden die niet direct tot de functie behoren Jouw profiel ▪ MBO-4 niveau diploma (Bouwkunde/Civiele techniek); ▪ 2-3 jaar relevante werkervaring; ▪ Kennis van de toepasselijke computerprogramma’s voor het maken van tekeningen en (technische) berekeningen; ▪ Heeft een geldig rijbewijs B. ▪ Richt zich op het leveren van prestaties, het realiseren van doelen en resultaten en geeft niet op tot deze doelen bereikt zijn. ▪ Werkt vanuit de gedachte dat het geheel meer is dan de som der delen. Teamspeler en –bouwer, inspireert en stimuleert iedereen binnen het team zijn eigen unieke waardevolle inbreng te leveren. ▪ Beschikt over vakinhoudelijke kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede uitvoering van het vak. Volgt ontwikkelingen in het vakgebied en houdt kennis en kunde up-to-date. ▪ Levert nauwkeurig en foutloos werk dat voldoet aan de afgesproken procedures, regels en richtlijnen. ▪ Plant en organiseert een grote diversiteit aan werkzaamheden op gestructureerde wijze. Anticipeert en reageert adequaat op dynamische omstandigheden. ▪ Kan problemen vanuit verschillende invalshoeken bekijken en ontleden, hoofd- en bijzaken onderscheiden en mogelijke oorzaken onderkennen en doorgronden. ▪ Controleert eigen activiteiten en die van anderen op inhoud en voortgang. Onze kenmerken ▪ Onafhankelijkheid ▪ Flexibiliteit ▪ Betrouwbaarheid ▪ Deskundigheid ▪ Snelheid ▪ Eerlijkheid ▪ Transparantie Arbeidsvoorwaarden ▪ Een marktconform en attractief salaris ▪ Een volledige reiskostenvergoeding ▪ 25 verlofdagen per kalenderjaar ▪ Wij hebben een collectieve pensioenregeling waarbij je extra pensioen spaart ▪ Een groeiende organisatie met veel persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden ▪ Je komt terecht bij één van onze gerenommeerde opdrachtgevers en werkt aan uitdagende projecten. ▪ Waardering voor collega's vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij regelmatig personeelsactiviteiten, krijg je een verjaardagscadeau en krijg je elk jaar een zelf samengesteld kerstpakket

Vacature eigenschappen

Vacature categorieBuilt Environment
Full-timeFull-time

Als Werkvoorbereider zorg je, in overleg met de teamleider/afdelingsverantwoordelijke, voor de technische, organisatorische en logistieke...

Full-time
Geplaatst 5 maanden geleden
Als Technical Project Lead (TPL) ben je ben je de link tussen de project-organisatie en lijn-organisatie Taken & Verantwoordelijkheden ▪ Je bent het aanspreekpunt namens onze afdeling binnen de diverse technische projecten, Dealers systemen projecten en afdeling systeem projecten. ▪ Als Technical Project Lead heb je afstemming met de diverse andere afdelingen over de benodigde deliverables voor het project, zoals de hardware, software en documentatie, die nodig zijn voor het ontwikkelen van diagnose instructies of een dealer- /afdelingssysteem. ▪ Je begeleid, ondersteunt en monitort de plannen en ontwikkeling ter realisatie van project targets, passend binnen de lijn strategie. Je rapporteert de status, bereidt technische besluitvorming voor en initieert correctieve acties indien nodig. ▪ Je bent toegewezen aan een of meerdere projecten en rapporteert aan de manager van de afdeling Service & Troubleshooting Information Projects en informeert het project management over de voortgang. ▪ De manager is over het algemeen de Product Owner, de TPL de Subject Matter Expert en Delegate Product Owner. Jouw profiel ▪ Bachelor opleiding in bijvoorbeeld: Automotive engineering, Business management & Business Analyse ▪ Als technical project lead ben je zelfstandig, assertief, pro-actief en besluitvaardig. ▪ Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring bij voorkeur in een (Truck) automotive gerelateerde omgeving. ▪ Je beschikt bij voorkeur over kennis van definitie en acceptatie validatie, diagnostische methoden. ▪ Kennis van Agile scrum is een pre. ▪ Natuurlijk beschik je over goede communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels in woord en geschrift. ▪ Je bent een praktische, hands-on projectleider met tactische, organisatie- en planningsvaardigheden , die van nature het voortouw neemt. Onze kenmerken ▪ Onafhankelijkheid ▪ Flexibiliteit ▪ Betrouwbaarheid ▪ Deskundigheid ▪ Snelheid ▪ Eerlijkheid ▪ Transparantie Arbeidsvoorwaarden ▪ Een marktconform en attractief salaris ▪ Een volledige reiskostenvergoeding ▪ 25 verlofdagen per kalenderjaar ▪ Wij hebben een collectieve pensioenregeling waarbij je extra pensioen spaart ▪ Een groeiende organisatie met veel persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden ▪ Je komt terecht bij één van onze gerenommeerde opdrachtgevers en werkt aan uitdagende projecten. ▪ Waardering voor collega's vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij regelmatig personeelsactiviteiten, krijg je een verjaardagscadeau en krijg je elk jaar een zelf samengesteld kerstpakket  

Vacature eigenschappen

Vacature categorieEngineering Support
Full-timeFull-time

Als Technical Project Lead (TPL) ben je ben je de link tussen de project-organisatie en...

Full-time
Geplaatst 7 maanden geleden
As Software Architect you are part of the software department and interact directly with the requirements engineers and other function owners to develop the software architecture of the various projects. Tasks & Responsibilities ▪ Is part of the software department and interacts directly with the requirements engineers and other function owners to develop the software architecture of the various projects. ▪ Designs the embedded software architecture of the display modules or display driving boards based on the delivered software requirements. ▪ Understands the functionality of the hardware. ▪ Designs software architecture in a structured way according the procedures. ▪ Acts as a sub-project owner, demonstrates ownership for the project as an eager, self-propelling and result driven team member. ▪ Can independently liaise with customers on technical and conceptual level. ▪ Contributes in the roadmap definition on technical level for the software department. Your profile ▪ Bachelor/Master in Electronics/ Computer Science ▪ Minimum experience of 5 years with Embedded C ▪ Minimum experience of 2 years in software architectural design ▪ Familiar with Assembly or sequencer instruction sets ▪ Knowledge of Keil uVision IDE and uPro Debugger ▪ Experience with ARM-M cores ▪ Experience with Enterprise Architect ▪ Experience with Jenkins ▪ Experience with Autosar OS ▪ Experience in working according ASPICE process SWE.2 ▪ Experience with Electronic designs ▪ Experience with multi-core processors, experience with heterogeneous cores is a plus ▪ Experience with systems like Easy Redmine and Tortoise SVN/GIT is a plus ▪ Good knowledge of English is assumed ▪ Team player; good communication skills ▪ Willing to work in a project with fixed delivery dates ▪ Accurate, punctual way of working is required ▪ Willing to travel within Europe and occasionally to Asia Our company characteristics ▪ Independency ▪ Flexibility ▪ Reliablity ▪ Expertised ▪ Speed ▪ Honesty ▪ Transparancy Terms of employment ▪ A marketconform and attractive salary ▪ A full travel allowance ▪ 25 holidays a year ▪ A collective retirement fund ▪ A growing organisation with personal development opportunities ▪ You will be working for a highly regarded customer on challenging projects ▪ Appreciation for our colleagues is very important. Therefore we have activities for all our colleagues on a regular basis. We also provide all our employees with a birthday present and Christmas gift.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieEngineering Support
Full-timeFull-time

As Software Architect you are part of the software department and interact directly with the...

Full-time
Limburg NL
Geplaatst 7 maanden geleden
In deze functie ga jij aan de slag op de afdeling Werkvoorbereiding Taken & Verantwoordelijkheden ▪ Jij bepaalt de routing van het product over de verschillende afdelingen en machines en legt deze vast. Hierbij kijk je per bewerking naar de opspanning, toollijsten, mallen en CNC programma’s. Verder ben je o.a. verantwoordelijk voor: ▪ De voorbereiding van productieorders en de begeleiding van deze orders tijdens het productieproces; ▪ Het schrijven van CNC programma’s in Top Solid 7; ▪ De afstemming met de meetkamer gedurende het productieproces; ▪ De coördinatie en optimalisatie van verschillende bewerkingen. Jouw profiel ▪ Jij bent een expert op het gebied van verspaning, in het bijzonder CNC draaien en je hebt een goed technisch en ruimtelijk inzicht. ▪ Ook voel jij je als een vis in het water binnen een hightech omgeving waar gewerkt wordt met zeer kleine toleranties en heb jij een proactieve en flexibele werkinstelling. Verder heb jij: ▪ Een afgeronde HBO-opleiding richting Werktuigbouwkunde; ▪ Minimaal 10 jaar ervaring met CNC draaien, waarvan 5 jaar in een soortgelijke functie; ▪Ervaring met CAM-systemen en macro programmeren (tbv bewerkingscentra en draai-frees combinaties); ▪ Kennis van materialen, verspaningstechniek, opspantechniek en CNC productie; ▪ Kennis van Siemens 840D besturing is een waardevolle pré. Onze kenmerken ▪ Onafhankelijkheid ▪ Flexibiliteit ▪ Betrouwbaarheid ▪ Deskundigheid ▪ Snelheid ▪ Eerlijkheid ▪ Transparantie Arbeidsvoorwaarden ▪ Een marktconform en attractief salaris ▪ 25 verlofdagen per kalenderjaar ▪ Wij hebben een collectieve pensioenregeling waarbij je extra pensioen spaart ▪ Een groeiende organisatie met veel persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden ▪ Je komt terecht bij één van onze gerenommeerde opdrachtgevers en werkt aan uitdagende projecten. ▪ Waardering voor collega’s vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij regelmatig personeelsactiviteiten, krijg je een verjaardagscadeau en krijg je elk jaar een zelf samengesteld kerstpakket

Vacature eigenschappen

Vacature categorieEngineering Support
Full-timeFull-time

In deze functie ga jij aan de slag op de afdeling Werkvoorbereiding Taken & Verantwoordelijkheden...

Full-time
Brabant NL
Geplaatst 8 maanden geleden
Als Teamlead Mechanical Engineering zorg jij voor de ontwikkeling en groei van het Mechanical Engineering team. Taken & Verantwoordelijkheden ▪ Als Teamlead Mechanical Engineering draag je samen met het team bij aan de ontwikkeling van alle producten in onze 3 business lines. ▪ Leidinggeven aan een team van Mechanical Engineers die werkzaam zijn voor onze drie business lines. ▪ Zorgdragen voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van je teamleden. ▪ Stimuleren van continue verbetering van de manier van werken en zorgen voor uniformiteit over onze verschillende business lines. ▪ Connectie houden met de praktijk door zelf voor incidentele projecten werkzaamheden als Mechanical Engineer uit te voeren. Jouw profiel ▪ Voor deze vacature zoeken we een Teamlead Mechanical Engineering die ervaring heeft met het verbeteren en implementeren van werkwijzes, oog heeft voor het persoonlijk ontwikkelen van teamleden en gevoel heeft voor de organisatie. ▪ Je bent in staat om het beste uit jezelf en het team te halen. Dit gecombineerd met jouw brede technische interesse en achtergrond zorgt ervoor dat je geen genoegen neemt met de bekende weg. ▪ Een hbo- of (bij voorkeur) een wo-diploma in Mechanical Engineering. ▪ Minimaal 5 jaar ervaring als Mechanical Engineer of soortgelijke functie in de hightech industrie, waarvan en aantal jaar ervaring in leidinggevende rol. ▪ Goede vaardigheden in 3D CAD-ontwikkelingssoftware. ▪ Een goede beheersing van de Engelse taal. Kennis van Duitse taal is een pre. ▪ Last but not least, match je met onze unieke bedrijfscultuur, die zich kenmerkt aan de hand van onze cultuurwaarden Ambitious, Can-do, Human en Together. Onze kenmerken ▪ Onafhankelijkheid ▪ Flexibiliteit ▪ Betrouwbaarheid ▪ Deskundigheid ▪ Snelheid ▪ Eerlijkheid ▪ Transparantie Arbeidsvoorwaarden ▪ Een marktconform en attractief salaris ▪ 25 verlofdagen per kalenderjaar ▪ Wij hebben een collectieve pensioenregeling waarbij je extra pensioen spaart ▪ Een groeiende organisatie met veel persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden ▪ Je komt terecht bij één van onze gerenommeerde opdrachtgevers en werkt aan uitdagende projecten. ▪ Waardering voor collega’s vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij regelmatig personeelsactiviteiten, krijg je een verjaardagscadeau en krijg je elk jaar een zelf samengesteld kerstpakket

Vacature eigenschappen

Vacature categorieEngineering Support
Full-timeFull-time

Als Teamlead Mechanical Engineering zorg jij voor de ontwikkeling en groei van het Mechanical Engineering...

Full-time
Geplaatst 8 maanden geleden
Voor onze afdeling Bouwfysica zijn we op zoek naar een nieuwe collega met een aantal jaren relevante werkervaring. Taken & Verantwoordelijkheden Onze afdeling bouwfysica houdt zich bezig met het adviseren over onder andere geluid, warmte en vocht, duurzaam bouwen, energiebeheer, daglicht en brandveiligheid. Met onze inspectiedienst voeren we allerhande metingen uit. De werkzaamheden zijn daardoor zeer divers. Naast het uitvoeren van bijvoorbeeld vochtmetingen, geluidmetingen, thermografische scans en luchtdichtheidsmetingen, maak je ook berekeningen op het gebied van energie, daglicht, ventilatie en geluidwering. Theorie en praktijk komen direct samen in je nieuwe functie. Jouw profiel ▪ HTS of universitair werk- en denkniveau ▪ 3 Jaar relevante werkervaring ▪ Je bent enthousiat, leergierig en ondernemend ▪ Je wil verder ontwikkelen en doorgroeien in het vakgebied Bouwfysica & Akoestiek. Onze kenmerken ▪ Onafhankelijkheid ▪ Flexibiliteit ▪ Betrouwbaarheid ▪ Deskundigheid ▪ Snelheid ▪ Eerlijkheid ▪ Transparantie Arbeidsvoorwaarden ▪ Een marktconform en attractief salaris ▪ 25 verlofdagen per kalenderjaar ▪ Wij hebben een collectieve pensioenregeling waarbij je extra pensioen spaart ▪ Een groeiende organisatie met veel persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden ▪ Je komt terecht bij één van onze gerenommeerde opdrachtgevers en werkt aan uitdagende projecten. ▪ Waardering voor collega’s vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij regelmatig personeelsactiviteiten, krijg je een verjaardagscadeau en krijg je elk jaar een zelf samengesteld kerstpakket

Vacature eigenschappen

Vacature categorieBuilt Environment
Full-timeFull-time

Voor onze afdeling Bouwfysica zijn we op zoek naar een nieuwe collega met een aantal...

Limburg NL
Geplaatst 9 maanden geleden
Als Maintenance Engineer heb jij een belangrijke impact op de gevolgen van het onderhoud op bijvoorbeeld veiligheid, klanttevredenheid, imago(schade), (gevolg)kosten, productieverliezen als gevolg van teveel en natuurlijk ook ontoereikend onderhoud, overmatige slijtage, en voortijdige veroudering van installaties Taken & Verantwoordelijkheden ▪ Opstellen van het technische beleid voor de lange en middellange termijn; ▪ Opstellen van onderhoudsconcepten, beheren en optimaliseren van onderhoudsplannen, bijv. op basis van risico (FMECA, RCM); ▪ Adviseren van de klant op het gebied van productieprocessen en onderhoud, alsmede de kostenbeheersing en productie-efficiëntie die hiermee samenhangt; ▪ Uitvoeren van onderhoudsscans en schrijven van een adviesrapport; ▪ Implementeren en optimaliseren van een onderhoudsbeheersysteem; ▪ Vaststellen van noodzakelijk beschikbaarheid van materialen (met name risicodelen, reservedelen, en grijpvoorraad) op basis van methodieken; ▪ Bijdragen aan het voorkomen van storingen door goede rapportages achteraf, met relevante feiten en cijfers, systematische oorzaakanalyse (met o.a. RCA), en verbetervoorstellen inclusief globale kosten/baten afweging; ▪ Uitwerken van voorstellen voor modificaties ten behoeve van beter of minder onderhoud, dit om te komen tot een hogere bedrijfszekerheid of meer duurzaamheid; ▪ Specificeren van eisen en randvoorwaarden voor nieuwe of voor modificaties van bestaande assets ten gunste van bedrijfszekerheid en duurzaamheid; ▪ Up to date, volledig, en toegankelijk houden van de specifieke technische (onderhouds)documentatie (assetregistratie), inclusief analyses en onderhoudshistorie; ▪ Ontwikkelen en implementeren van nieuwe methodieken en diensten op het gebied van onderhoudsmanagement en uitdragen van deze kennis binnen de afdeling; ▪ Beheren van de relatie met de opdrachtgever, zich op een zodanige manier opstellen dat deze vertrouwen heeft in het vakmanschap en in de persoon. ▪ Geven van sturing aan maintenance coördinatoren, jr. maintenance engineers, trainees en technici bij complexe en omvangrijke onderhoudsprojecten. Jouw profiel ▪ 3 tot 5 jaar ervaring in een vergelijkbare rol als Maintenance Engineer en praktijkgerichte ervaring in advisering op het gebied van onderhoud en asset management, als dat in de maakindustrie was, scoor je bonuspunten; ▪ Minimaal een Bachelor Degree van een (technisch) bedrijfskundige en/of technische opleiding; ▪ De intrinsieke interesse om continu op de hoogte te zijn van de nieuwste onderhoudstechnieken en je ontwikkelt jezelf voortdurend in het onderhoudswerkveld; ▪ De capaciteit om nieuwe omgevingen en opdrachten snel eigen te maken; ▪ Voldoende sociale vaardigheden om opdrachtgevers, collega’s en andere stakeholders te leren kennen en zover te krijgen het gezamenlijke doel te bereiken. Onze kenmerken ▪ Onafhankelijkheid ▪ Flexibiliteit ▪ Betrouwbaarheid ▪ Deskundigheid ▪ Snelheid ▪ Eerlijkheid ▪ Transparantie Arbeidsvoorwaarden ▪ Een marktconform en attractief salaris ▪ 25 verlofdagen per kalenderjaar ▪ Wij hebben een collectieve pensioenregeling waarbij je extra pensioen spaart ▪ Een groeiende organisatie met veel persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden ▪ Je komt terecht bij één van onze gerenommeerde opdrachtgevers en werkt aan uitdagende projecten. ▪ Waardering voor collega’s vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij regelmatig personeelsactiviteiten, krijg je een verjaardagscadeau en krijg je elk jaar een zelf samengesteld kerstpakket

Vacature eigenschappen

Vacature categorieEngineering Support
Full-timeFull-time

Als Maintenance Engineer heb jij een belangrijke impact op de gevolgen van het onderhoud op...

Geplaatst 9 maanden geleden
Als Stress Piping Engineer ben je samen met je team verantwoordelijk voor het berekenen van piping systemen en nozzle belastingen Taken & Verantwoordelijkheden ▪ Je rekent het ontwerp door wat door de piping engineer is aangemaakt. ▪ Met jouw kennis bied je de benodigde verbeteringen aan zodat het leidingwerk binnen de maximale toelaatbare belastingen valt. ▪ Je maakt berekeningen van piping systemen (Ceasar) en nozzle belastingen (nozzelPro). ▪ Daarnaast zorg je ervoor dat je kwaliteit levert en werkt hiervoor nauw samen met collega’s van andere vakdisciplines. Jouw profiel ▪ Je hebt HBO of -diploma Werktuigbouwkunde op zak; ▪ Piping design achtergrond; ▪ Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als pipe stress Engineer in industriële projecten; ▪ Je hebt ervaring met Pipe stress engineering; ▪ Je hebt ervaring met designcodes en PED; ▪ Je communiceert gemakkelijk met mensen op verschillende niveaus; ▪ Nederlands is (must) en Engels (must).; ▪ Je bent in het bezit van een rijbewijs (pré). Onze kenmerken ▪ Onafhankelijkheid ▪ Flexibiliteit ▪ Betrouwbaarheid ▪ Deskundigheid ▪ Snelheid ▪ Eerlijkheid ▪ Transparantie Arbeidsvoorwaarden ▪ Een marktconform en attractief salaris ▪ 25 verlofdagen per kalenderjaar ▪ Wij hebben een collectieve pensioenregeling waarbij je extra pensioen spaart ▪ Een groeiende organisatie met veel persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden ▪ Je komt terecht bij één van onze gerenommeerde opdrachtgevers en werkt aan uitdagende projecten. ▪ Waardering voor collega’s vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij regelmatig personeelsactiviteiten, krijg je een verjaardagscadeau en krijg je elk jaar een zelf samengesteld kerstpakket

Vacature eigenschappen

Vacature categorieEngineering Support
Full-timeFull-time

Als Stress Piping Engineer ben je samen met je team verantwoordelijk voor het berekenen van...

Geplaatst 9 maanden geleden
Als Lead Engineer Pipelines / Project Manager werk je aan het ontwerp van ondergrondse (hoofd)leidingen voor warmte netten (stadsverwarming), transport en distributie van energiedragers, chemicaliën, drinkwater en afvalwater. Taken & Verantwoordelijkheden ▪ Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van de scope, planning en het budget op je projecten en zorgt voor periodieke rapportages. Pro-activiteit is hierin essentieel; ▪ Je werkt in het geval van multidisciplinaire projecten samen met alle technische disciplines en houdt daarbij te allen tijde goed contact; ▪ Je draagt bij aan het opstellen van (multidisciplinaire) offertes en hebt veelvuldig contact met je netwerk ten behoeve van het acquireren van   nieuwe opdrachten; ▪ Door de grote diversiteit aan projecten kom je met veel facetten van het vakgebied in aanraking, hierdoor is er volop variatie én ontwikkeling in je werkzaamheden; ▪ Je stelt in overleg met je manager een persoonlijk ontwikkelingsplan op, en krijgt ruimvoldoende coaching en begeleiding vanuit je team om verder door te kunnen groeien. ▪ Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de engineers en designers die werkzaam zijn op jouw project Jouw profiel ▪ Je hebt een afgeronde technische HBO- of WO-opleiding in bijvoorbeeld de civiele techniek, werktuigbouwkunde of geotechniek; ▪ Relevante werkervaring als engineer binnen het vakgebied Pipelines; ▪ Ervaring met werktuigbouwkunde, civiele techniek en/of (grond)mechanica is essentieel, ervaring met offshore technieken is een pré; ▪ Kennis van het vakgebied van Pipelines (boven of ondergrondse leidingen) en het speelveld is een must. Je bent dan ook bekend met de NEN3650 en NEN3651; ▪ Je hebt ervaring met projectadministratie en –control en het aansturen van projectteams; ▪ Ervaring met de software pakketten PLE, Wanda (Heat), CAESAR, CAROLA, SAFETI en/of D-Geo; ▪ Je bent communicatief dan ook uitermate vaardig en spreekt/schrijft net zo gemakkelijk in het Engels als in het Nederlands (must). Daarnaast ben je proactief en heb je essentiële vaardigheden in het contact met de vele belanghebbenden; ▪ Je bent in het bezit van een rijbewijs (pré). Onze kenmerken ▪ Onafhankelijkheid ▪ Flexibiliteit ▪ Betrouwbaarheid ▪ Deskundigheid ▪ Snelheid ▪ Eerlijkheid ▪ Transparantie Arbeidsvoorwaarden ▪ Een marktconform en attractief salaris ▪ 25 verlofdagen per kalenderjaar ▪ Wij hebben een collectieve pensioenregeling waarbij je extra pensioen spaart ▪ Een groeiende organisatie met veel persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden ▪ Je komt terecht bij één van onze gerenommeerde opdrachtgevers en werkt aan uitdagende projecten. ▪ Waardering voor collega’s vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij regelmatig personeelsactiviteiten, krijg je een verjaardagscadeau en krijg je elk jaar een zelf samengesteld kerstpakket

Vacature eigenschappen

Vacature categorieEngineering Support
Full-timeFull-time

Als Lead Engineer Pipelines / Project Manager werk je aan het ontwerp van ondergrondse (hoofd)leidingen...

Geplaatst 9 maanden geleden
Als Static Equipment Engineer ben je verantwoordelijk voor zowel het ontwerpen als het specificeren en controleren van static equipment, zoals vaten, warmtewisselaars en reactoren Taken & Verantwoordelijkheden ▪ Je specificeert en controleert de behoefte van de opdrachtgevers. Met deze technische informatie ga je aan de slag bij leveranciers om zo het best passende materiaal te krijgen voor je opdrachtgevers. ▪ Je houdt gedurende het hele traject de controle of alles klopt en er geen aanpassingen nodig zijn. In deze functie schakel je met opdrachtgevers en leveranciers. ▪ Maar ook vind je het leuk om je kennis te delen met junior collega's. Je werkt samen met collega's uit andere vakdisciplines. Jouw profiel ▪ Een afgeronde technische HBO of WO opleiding, bij voorkeur Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar; ▪ Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als Mechanical Engineer; ▪ Ervaring in coaching minimaal 3 jaar; ▪ Je kunt zelfstandig werken in teamverband en beschikt over een analytisch vermogen; ▪ Je beschikt over een abstract denkvermogen en technisch inzicht; ▪ Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands (must) en Engels. Kennis van het Duits is een pluspunt; ▪ In bezit van EN 13445 certificering is een pré; ▪ Je bent in het bezit van een rijbewijs (pré). Onze kenmerken ▪ Onafhankelijkheid ▪ Flexibiliteit ▪ Betrouwbaarheid ▪ Deskundigheid ▪ Snelheid ▪ Eerlijkheid ▪ Transparantie Arbeidsvoorwaarden ▪ Een marktconform en attractief salaris ▪ 25 verlofdagen per kalenderjaar ▪ Wij hebben een collectieve pensioenregeling waarbij je extra pensioen spaart ▪ Een groeiende organisatie met veel persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden ▪ Je komt terecht bij één van onze gerenommeerde opdrachtgevers en werkt aan uitdagende projecten. ▪ Waardering voor collega’s vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij regelmatig personeelsactiviteiten, krijg je een verjaardagscadeau en krijg je elk jaar een zelf samengesteld kerstpakket

Vacature eigenschappen

Vacature categorieEngineering Support
Full-timeFull-time

Als Static Equipment Engineer ben je verantwoordelijk voor zowel het ontwerpen als het specificeren en...

Geplaatst 9 maanden geleden
We provide our customers with parts, repair and upgrade their compressors and find solutions to their technical problems. Tasks & Responsibilities ▪ You perform maintenance and service activities on reciprocating compressors independently or under supervision of a Lead Mechanic or Supervisor. ▪ You are expected to be able to identify problems and solve them in consultation with the project manager. These problems can be both mechanical and process-related. ▪ Be able to identify potential improvements. These improvements can be converted by the technical managers and product specialists within the organization into proposals with added value for the customer. ▪ You also comply with the guidelines, work instructions and procedures related to the ISO quality management system, VCA and company regulations. ▪ Both independently and in a team, perform interventions and inspections on rotating machinery and reciprocating compressors in particular, ▪ Provide support in the preparation, planning and supervision of maintenance projects and overhauls, ▪ Reporting to the Field Service Supervison ▪ Willingness to participate in a consignment shift Your profile ▪ Completed Secondary vocational education level 3 or 4, preferably Mechanical Engineering or Marine Engineering; ▪ Experience with the maintenance of Rotating Equipment and reciprocating compressors in particular; ▪ Very good technical insight; ▪ Hands-on, organizationally strong, accurate and result-oriented; ▪ Good command of the Dutch, German and English languages; ▪ Good communication skills; ▪ Good PC skills, mastery of Microsoft Office, Excel and Word; ▪ Driving license B/BE; ▪ Willingness to travel; ▪ VCA certificate. Our company characteristics ▪ Independency ▪ Flexibility ▪ Reliablity ▪ Expertised ▪ Speed ▪ Honesty ▪ Transparancy Terms of employment ▪ A marketconform and attractive salary ▪ A full travel allowance ▪ 25 holidays a year ▪ A collective retirement fund ▪ A growing organisation with personal development opportunities ▪ You will be working for a highly regarded customer on challenging projects ▪ Appreciation for our colleagues is very important. Therefore we have activities for all our colleagues on a regular basis. We also provide all our employees with a birthday present and Christmas gift.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieEngineering Support
Full-timeFull-time

We provide our customers with parts, repair and upgrade their compressors and find solutions to...